Foto Anja Mogensen Photography

Rideprøver

1 dags rideprøve i Danmark

1 dags rideprøve d. 14. juni på Louiselund Ridecenter i Haderslev
Rideprøven - "Stutenleistungsprüfung" er er åben for alle tysk registreret hopper og vallakker. og for alle tyskregistrerede specialracer (f.eks. Reitpony, New forest, Welsh og Curly). Der er ikke nogen øver aldersgrænse for pony/hest. 

For hopper vil en bestået rideprøve med min. 7.50 i karakter, udløser titlen Leistungsstute.
Det er også muligt at få hoppen kåret samme dag.
 


Bedømmelse
Rideprøven bedømmes af Tyske dommer og fremmedrytter og foregår indendørs.

Der startes med løsspringning. Løsspringingen foregår i lukket bane med 3 forhindringer, og ponyen/hesten skal ikke fanges ved efter springene, da dommerne også ser på gangarter der. Der er derfor opsat markeringsbånd, så der bliver en løbebane hele vejen rundt i hallen.

Når dommerne siger ”Tak” fanges ponyen/hesten og man venter med at forlade banen til næste pony/hest er skridtet ind.
Der gives 1 samlet karakter for løsspringning fra 0-10; der kan anvendes decimaler

Når alle ponyer/heste har været igennem løsspringning, starter dressur delen.


Dressuren afvikles som en gangartsbedømmelse med 2-3 ekvipager på banen ad gangen. Der startes med egen rytter og der rides efter dommerens anvisninger (dansk speaker), Derefter er det fremmedrytters tur til at bedømme ponyen/hesten. Der kommer kun en fremmedrytter, så den anden ekvipage trækker bare rundt inde i hallen med sin hest, indtil testrytteren er færdig med den første hest.
Der er afsat ca. 15 min. pr. ekvipage.

 

Ekvipagerne bedømmes, idet der gives karakterer for skridt, trav, galop, ridelighed og ridelighed-fremmedrytter.
Der gives karakterer fra 0-10; der kan anvendes decimaler.


Løsspringningsbanen

Der er afsat ca. 10 min. til løsspringningen pr. pony/hest.Løsspringningsbane indeholder: Spring 1 er et kryds, Spring 2 er en lille forskudt oxer (breddespring hvor bagkant er ca. 1o cm højere end forkant) Spring 3 er en forskudt oxer igen. Afstand mellem springene bliver af dommerne, tilpasset efter ponyens galopspring.
Normalt ligger den mellem spring 1 og 2: 6,5 - 6,7 m. Mellem spring 2 og 3: 6,7 - 7 m.


Hvilke regler er gældende

DRFs reglementer er gældende, i forhold til optømning og rytterens påklædning.
Det er ikke tilladt at benytte gamascher, bandager eller klokker i dressur – i løsspringspringning må der benyttes gamascher på forben.

Gyldigt vaccinationspas og hestepas, skal kunne vises på forlangende.


Hvilke ryttere kan deltage

Rideprøven er åbne for alle ryttere, dog skal rytterens størrelse harmonere til ponyen.


Hvad koster det

For at deltage til rideprøven, kræves det at ejeren er medlem af Pferdestammbuch SH i Tyskland og Pferdestammbuch Danmark, senest på tilmeldings tidspunktet. Det er dog muligt for ejer, at tegne et Gæstemedlemsskab for dagen.


Rideprøve: kr. 850
Gæstemedlemsskab: kr. 200
Kåringsgebyr for evt. hoppekåring  afregnes efterfølgende med Tyskland (regning fremsendes)

Boksleje:

Fredag: kr. 500

Torsdag aften + fredag kr. 650


Når vi har modtaget din tilmelding fremsender vi en bekræftigelse pr. mail, samt en faktura på rideprøve og evt. gæstemedlemsskabs og/ eller boksleje opkrævning.
Først når indbetaling er registreret på vore konto, modtager du en bekræftigelse på tilmeldingen til rideprøven.

 

Framelding
Hvis du melder fra indtil 7 dag før arrangementet pga. sygdom, tilbagebetales indskud fratrukket administrationsgebyr på kr. 300 ved forevisning af dyrlægeerklæring. Frameldes der inden for den sidste uge inden rideprøven, refunderes tilmeldingsgebyret ikke.


Vi forbeholder os ret til at aflyse rideprøven og kun afholde Hoppekåring, ved færre end 10 tilmelde.Læs nedenstående retningslinier for forberedelse af klargøring til 1 dags rideprøve.Foto: Anja Mogensen Photography
Foto: Anja Mogensen Photography
Foto: Anja Mogensen Photography

Retningslinier for forberedelse af unghoppen til  1 dags rideprøve

Erfaringen viser os (avlsforbundet) at for at give alle - samme chance ved bedømmelsen af hopperne, er det nødvendigt at beskrive det ønskede forberedelsesniveau så godt som muligt.

 

På dagen for prøven er det ventet:

1) at hoppen er regelmæssigt vaccineret efter forskrifter mod influenza.

2) at hoppen uden problemer kan tåle at fremmed rytter sidder op og af.

3) at hoppen er regelmæssigt redet så alle 3 grundgangarter kan vises i ligevægt på hovslaget, at der kan rides volte og skråt igennem hele banen.

4) at hoppen er fortrolig med forhindringerne den møder ved løsspringning.

 

En sådan forberedt hoppe, ved man af erfaring i praksis, er opnåelig på følgende måde:

Man skal bruge minimum 3 måneder på forberedelsen:

1) den første måned bruges til at vænne hoppen fra det frie liv på græs, til longearbejde.

2) de efterfølgende 2 måneder skal bruges på ridning, så hoppen er frisk fremadgående og har fundet balancen. Husk den skal ikke gå i holdning men være fremadsøgende. Tiden mellem ridning bruges til at træne løsspringning så hoppen vænnes til forhindringerne.

 

Den første måned arbejdes der med:

1) tilvænning til trense og longegjord som senere udskiftes med sadel.

2) start med at longere i grimen udenpå trensen.

3) sørge for at hoppen er kommet i god grundkondition, så den viser sikre grundgangarter skridt, trav og galop i longe.

 

De efter følgende 2 måneder arbejdes der med:

1) forsigtig tilridning af hoppen. Det anbefales at hoppen rides min 3 x pr uge.

2) finde frem til ligevægt.

3) hoppen skal arbejde villigt fremad i alle 3 gangarter.

4) hoppen bør øves i at ride sammen med op til 3 andre ekvipager på banen ad gangen.

5) man skal sideløbende træne hoppen i løsspringning hvor man lader hende springe fornuftige højder med korrekt afstand ca. 7 m mellem springene ved heste og kortere afstand ved ponyer og småheste.

 

Disse retningslinjer bedes følges, for at forbundet opnår så korrekt en bedømmelse af hoppernes arveanlæg som muligt.